Aleviler neden hacca gitmez ve namaz kilmaz (Yanit)

PIRCAFERI
Üye
Üye
Mesajlar: 264
Kayıt: 25 Oca 2011, 09:11

Aleviler neden hacca gitmez ve namaz kilmaz (Yanit)

Mesaj gönderen PIRCAFERI » 24 Mar 2011, 09:52

Aleviler neden hacca gitmez ve namaz kilmazlar denir. Bunun sırrına eremeyenlere bir bilgi maksatlı kendi kaynaklarından vermek istıyorum cünki kendi kaynaklarımızı bir türlü kabül etmedikleri icin

Evet kabemiz hz ali dir , ibadetimiz onun faziletlerini sayip anmaktir , yaymaktir .


Evvela Aleviler hacca gitmezler sebeplerinden cogu asagıda zikri makbul görülmüştür Alevi toplumu acısından

Kaynaklari ilen maddeler halinde siraliyoruz.

Ama bundan once kuranda da iki kesime seslenilir bir aklini isletenlere digeride isletmeyenlere . Evet aklini isletenlere kurandan Allah soyle ayet indirmistir .Bakara Suresi :142 -İnsanlar içinden bazı beyinsizler: "Onları, yönelmekte oldukları kıbleden ne çevirdi?" diyecekler. De ki: "Doğu da Allah'ın, batı da. O, dilediğini dosdoğru yola kılavuzlar."

143 -İşte böyle! Biz sizi, insanlar üstüne tanık olasınız, resul de sizin üstünüze tanık olsun diye, orta yolu izleyen bir ümmet yaptık.


87 -Evlerinizi kıble yapın/karşılıklı yapın ve ibadet edin. İnananlara müjde ver.

Evet biz kiblemizi Ali haccimizida onu zikretmekle biliriz asagida ki kaynaklarda mevcuttur .Meali: "Ali'nin sizin aranızdaki misali Kabe gibidir, ona bakmak ibadet, onu haccetmek farzdır"

Kaynak:

1) İbn-i Asakir "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.406 Beyrut Bas.

2) Menakıb-ı Meğazeli s.106, Hadis No: 149

3) el-İyni el-Hanefi el-Haydar Âbâdi “Menâkıb Seyyidinâ Ali Kerremallâhu Vechehü” s.49

4) Abdullah eş-Şafii “el-Menâkıb” s.33

5) el-Künci eş-Şafii “Kifâyet’üt Tâlib” s.67

6) et-Tabari “Riyad’un Nadara” c.2, s.219

7) el-Heysemi “Mecma’üz Zevaid” c.9, s.119

8) el-Müttaki el-Hindi “Kenz’ul Ummal” c.6, s.158

9) Şeyh Abdullah el-Hanefi el-Âmirtesri “Ercah'ül Metalib” s.480 Lahur Bas.

10) Cemaleddin Muhammed bin Mukrem el-Ansari “Muhtasar Tarih-i Dimaşk” c.18, s.8 Dâr’ül Fikir Bas.

11) el-Emini “el-Gadir” c.4, s.38

12) Necmettin el-Askeri “Mekâm el-İmam Ali” s.7

13) et-Tüsteri el-Meraşi “Şerh-i İhkâk’ul Hak” c.5, s.647; c.7, s.109; c.17, s.146, 149; c.31, s.115

Yunus Suresi 82 "Ve suçlular hoş görmese de Allah, hakkı, kelimeleriyle ortaya çıkarıp kanıtlayacaktır."
Evet sevgili varliklar ozellikle namaz ve hacca gitmeyen alevilere yapilan hakaretlerden biride bu ayette asikar olmus yuregimden aciga cikmistir . kendilerindeki olmayan ozelliklerden dolayi bizi sapkin kafir sapmis , gibi nitelemeler gercektende cok korkunc ve allahin isine karismak olurki Cok sevdigimiz Allah su ayettle bu dusunceyi saglamlastirmis ve tagutlara firsat vermemistir . buyrun inceleyelim.


Kehf Suresi 15 "Şunlar, şu kavmimiz O'ndan başka ilahlar edindiler dediler. Onlar hakkında açık bir kanıt getirselerdi ya! Yalan düzerek Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir?!"


"Ali’yi sevmek ibadet ve ibadetlerin en faziletlisi de gizlenilendir"

Kaynak:

1) Hatip el-Bağdadi "Tarih-i Bağdat" c.12, s.346

2) İbn-i Asakir “Tarih-i Dimaşk” c.58, s.369

3) İbn-i Neccâr el-Bağdadi “ Zeyl Tarih Bağdat” c.3, s.47-48, Hadis No: 565

4) İbn-i Asakir “Tercümet-i İmamul Hüseyin” s.410

5) Muhammed Hayât el-Ansâri “el-Müntehab Min es-Sihah es-Sitte” s.200, 202

6) Şeyh Abbas el-Kummi “el-Künye vel-Alkab” c.1, s.167

7) Ahmet er-Rahmani el-Hemedani “el-İmamAli” s.200

8) Şeyh el-Mahmudi “Nehc’üs Saade” C.8, S.46

9) El-Ahmedi el-Meyâneci “Mevâkif’üş Şia” C.2, S.330-331

10) Muhammed bin Ali et-Tabari “Beşâret’ül Mustafa” S.14

11) Kamûs er-Ricâl C.7, S.319

"HZ.ALİ'Yİ ZİKRETMEK İBADETTİR"


Kaynak:

1) İbn-i Kesir "el-Bidaye ven-Nihaye" c.7, s.357

2) İbn-i Asakir "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.408

3) el-Suyuti "Cami’us-Sağir" c.1, s.665, Hadis No: 4332; c.2, s.681, Hadis No: 9319

4) el-Münavi "Künüz el-Hakaik" c.1, s.134

5) el-Müttaki el-Hindi “Muntahab'ul Kenz” c.5, s.30

6) el-Zehebi "Mizan'ul İtidal" c.1 s. 496

7) eş-Şeyh Hüsamettin el-Mirdi el-Hanefi “Âli Muhammed” s.242

8) Ebul Berkât Abd’ül Muhik bin Osman “el-Fâik” s.75

9) Abdülkerim bin Muhammed er-Rafii el-Kazvini “et-Tedvîn Fi Ahbâr el-Kazvin” c.4, s.54 Beyrut Bas.

10) Muhammed bin Yusuf es-Salihi eş-Şâmi “Sebl’ül Hüdâ ver-Rişâd” c.11, s.293

11) el-Münavi "Fayd'ül Kadir" c.3, s.565

12) el-Mevlevi el-İyni el-Hanefi el-Hindi “Menakıb Ali Kerremallahu Vechehü” s.34

13) el-Müttaki el-Hindi "Kenz'ul Ummal" c.11, s.601, Hadis No: 32894

14) el-Hemedani "Meveddet'ül Kurba" c.7, s.111, Lahur Bas.

15) Şeyh Yusuf el-Nebehani "Feth'ül Kebir" c.2, s.120 Kahire Bas.

16) Menakıb-ı Meğazeli s.206, Hadis No: 243

17) Cemaleddin Muhammed bin Mukrem el-Ansari “Muhtasar Tarih-i Dimaşk” c.18, s.8 Dâr’ül Fikir Bas.

18) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.261

19) Muhammed Hayat el-Ansari “Fedail’ül Adide” s.24

20) Şeyh Abdullah el-Hanefi el-Âmirtesri “Ercah’ul Metalib” s.428,

21) el-Künci eş-Şafii "Kifayet üt-Talip" s.24

22) ed-Deylemi "el-Firdevs" c.2, s.244, Hadis No: 3151

23) et-Teysir "Şerhu Cami'üs Sağir" c.2, s.20

24) el-Haydari el-Ebadi “Menakıb-ı Ali” s.34

25) Kitab'ül Mecruhin c.1, s.239

26) es-Senderusi "Keşf’ül İlahi" c.1, s.358

27) el-Kunduzi el-Hanefi "Yenabi'ül Mevedde" s.180, 231, 237, 262

28) Kenz'ul İrfan s.27

29) Abdüsselam er-Râfii “Mevsûat Ümmühât’ül Müminin” s.481 Kahire Bas.

30) et-Tüsteri el-Meraşi "Şerh-i İhkak’ul Hak" c.7, s.111; c.17, s.137-138; c.21, s.656-657; c.23, s.443; c.31, s.44-45.

31) es-Seyyid Murtada Hüseyni "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.116

32) es-Seyyid Haşim el-Bahrani “Gayet’ül Meram” c.6, s.193-194

33) el-Kaşifi el-Hanefi et-Termezi "el-Menakib el-Murtadavi"

34) Enis Emir "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.435

35) el-Hilli “Keşf’ül Yakin” s.436


(İbn-i Kesir'in el-Bidaye ven-Nihaye c.7, s.357 / el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.12, s.201 / İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.2, s.408 / el-Suyuti'nin Cami us-Sağir c.1, s.583 / el-Münavi'nin Künüz el-Hakaik c.1, s.134 / Muntahab'ul Kenz c.5, s.30 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s.180,231, 237,262 / el-Münavi'nin Fayd'ül Kadir c.3, s.565 /Kenz'ul İrfan s.27 / el-Hamadani'nin Meveddet'ül Kurba c.7, s.311 / Şeyh Yusuf el-Nebehani'nin Feth'ül Kebir c.2, s.120 /Menakıb-ı Meğazeli s.206 / Menakıb-ı Hüvarezmi s.261 / el-Künci eş-Şafii' nin Kifayet üt-Talip / ed-Ed-Deylemi'nin Firdevs'il Ahbar)


Evet ibadetimiz boyledir . Hz Aliyi Zikretmeyi kolay sananlar yaniliyor , sofuluk dedigin bir kolay istir 5 sart bunlar bir kolay istir . Aliyi zikretmek zordur cunku bu dunyada horlanmayi, iftiralara maruz kalmayi , yurtlarindan cikarilmayi , oldurulmeyi goze alacaksiniz bunlar herkesin harci degildir . Bir cok gurup kendi canlarindani kurtarmak icin yezit ibadetlerine sarilmislar arada bolunmuslerdir. Gidene gule gule .


HZ. ALİ'NİN YÜZÜNE BAKMAK İBADETTİR


1) el-Hakim "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.142

2) İbn-i Asakir "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.394

3) el-Bağdadi "Tarih-i Bağdat" c.2, s.51

4) el-Zehebi "Mizan'ül İtidal" c.3, s.483

5) Ebu Naim "Hilyet'ül Evliya" c.2, s.182

6) el-Müttaki el-Hindi "Muntahab' ul Kenz" c.5, s.30 ve "Kenz'ul Ummal" c.11, s.601

7) İbn-i Kesir "el-Bidaye ven-Nihaye" c.7, s.357

8) İbn-i Hacer "Sevaik'ül Muhrika" s.175

9) el-Künci eş-Şafii "Kifayet üt-Talip" s. 34

10) Tabari "Riyad'ul Nadara" c.2, s.219 ve "Zehair' ul Ukba" s.95

11) el-Kunduzi el-Hanefi "Yenabi'ül Mevedde" s. 90

12) el-Suyuti "Tarih'ül Hulefa" s.66

13) el-Askalani "Lisan'ül Mizan" c.1, s.242

14) el-Münavi "Künuz el-Hakaik" c.2, s.34

15) Menakıb-ı Meğazeli s.207

16) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.260

17) Tabarani “Mucem’ül Kebir” c.1, s.76

18) el-Heysemi "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.119

19) el-Münavi “Fayd’ül Kadir” c.6, s.299

20) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.145

21) et-Tüsteri el-Meraşi "Şerh-i İhkak’ul Hak" c.7, s.93


(el-Hakim'in Müstedrek es-Sahihayn c.3, s.142 / İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.2, s.394 / el-Bağdadi'nin Tarih-i Bağdat c.2, s.51 / el-Zehebi'nin Mizan'ül İtidal c.3, s.483 / Ebu Naim'in Hilyet'ül Evliya c.2, s.182 / el-Müttaki el-Hindi'nin Muntahab' ul Kenz c.5, s.30 ve Kenz'ul Ummal c.11, s.601 /İbn-i Kesir'in el-Bidaye ven-Nihaye c.7, s.357 / İbn-i Hacer'in Sevaik'ül Muhrika s.175 / el-Künci eş-Şafii'nin Kifayet üt-Talip s. 34 / Tabari'nin Riyad'ul Nadara c.2, s.219 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s. 90 / Suyuti'nin Tarih'ül Hulefa s.66)


"İnsanlar, Ali bin Ebi Tâlib'in sevgisi üzerine toplansaydılar, Allah Cehennem’i yaratmazdı"


Kaynak:

1) el-Müttaki el-Hindi "Kenz' ul Ummal" c.11, s.611

2) es-Suyuti eş-Şafii “Zeyl el-Âli” s.62

3) ed-Dehlevi “Kurret’il Aynayn fi Tefdil eş-Şeyheyn” s.234 Peyşaver bas.

4) Muhammed bin Salih et-Tirmizi "el-Kevkeb ed-Dürri" s.122

5) el-İyni el-Haydar el-Abadi “Menakib Ali” s.45

6) eş-Şeyh Hüsamettin el-Mirdi el-Hanefi “Âli Muhammed” s.364

7) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.28

8) el-Hemedani “Meveddet’ül Kurba” s.61-Lahur baskısı

9) Hatip Hüvarezmi el-Hanefi “Maktel-il Hüseyn” s.37

10) Şeyh Abdullah el-Hanefi el-Âmirtesri “Ercah’ül Metalib” s.522 – Lahur baskısı

11) ed-Deylemi "el-Firdevs bi Masur’ul Hitab” c.3, s.419 Hadis No: 5175

12) el-Kunduzi el-Hanefi "Yenabi'ül Mevedde" s. 91, 125, 237, 251

13) el-Musuli el-Hasneviyye “Dürr Bahr’ül Menakib” s.58 aynı mealde.

14) ed-Deylemi “Münahic el-Fadiliyn” s.377

15) Seyyid Eyyub bin Sıddık “Menâkıb-ı Çihâr Yâri Güzîn” 6. Bab, 25. Menâkıb, 32. Hadis

16) el-Askeri "Makam Emir'ül Müminin İnd'ül Hulefa" s.45

17) Muhammed Miri el-Antaki "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s. 296, 297

18) el-Hilli “Keşf’ül Yakin” s.262

19) el-Hilli “Nehc'ül Hak ve Keşf'üs Sıdk” s.259

20) Enis Emir "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.458

21) et-Tüsteri el-Meraşi "Şerh-i İhkak’ul Hak" c.7, s.149-151; c.17, s.240-241; c.21, s.274

"Ali'ye olan sevgi, günahları ateşin odunu yediği gibi yer"


Kaynak:

1) İbn-i Asakir "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.103 Hadis no: 610

2) el-Künci eş-Şafii "Kifayet üt-Talip" s. 184

3) Hatip el-Bağdadi "Tarih-i Bağdat" c.4, s.194

4) Tabari "Zehair'ul Ukba" s.91-92 ve "Riyad'ul Nadara" c.2, s.215

5) İbn-i Hacer “Lisan’ül Mizan” c.1, s.185

6) es-Safuri “Nezhet'ül Mecalis” c.2, s.207 ve “el-Mehasin el-Müctemia” s.160

7) el-Münavi "Künüz el-Hakaik" c.1, s.17

8) el-Müttaki el-Hindi "Kenz'ul Ummal" c.11, s.621 Hadis No: 33021 ve "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.34

9) ed-Deylemi “el-Firdevs” c.2, s.142, Hadis No: 2722

10) el-Kunduzi el-Hanefi "Yenabi'ül Mevedde" s. 180, 236

11) el-Hemedani eş-Şafii “Meveddet’ül Kurba” s.63

12) en-Nakşibendi el-Halidi “Ramuz’ ul Ahadis” s.273

13) es-Seb’in fi Menakıb Emir’ül Müminin Hadis No: 33

14) Seyyid Eyyub bin Sıddık “Menâkıb-ı Çihâr Yâri Güzîn” 6. Bab, 25. Menâkıb, 23. Hadis

15) İbn-i Hasnevi “Dür Bahr’ül Menakıb” s.3

16) Muhammed Salih et-Tirmizi “Menakıb el-Murtadavi” s.78

17) el-Hamvini “Menahic’ül Fadilin” s.377

18) eş-Şeyh Abdullah el-Hanefi el-Âmirtesri “Ercah’ul Metalib” s.521

19) Menakıb el-Kaşi s.105

20) Kutbuddin Ahmet Şah Veliyyullah “Kurret’ül Aynayn Fi Tafdil’üş Şeyheyn” s.234

21) el-İyni el-Hanefi el-Haydar Abadi “Menakıb Ali” s.33

22) İbn-i Muhammed Bâkesir “el-Hadrami “Vesilet’ül Mâl” s.132

23) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.169

24) es-Seyyid Murtada Hüseyni "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.219

25) et-Tüsteri el-Meraşi "Şerh-i İhkak’ul Hak" c.7, s.261; c.17, s.242"Mümin sahifesinin ünvanı, Ali'ye olan sevgisidir"


Kaynak:

1) el-Müttaki el-Hindi "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.30 "Kenz'ul Ummal" c.11, s.601 Hadis No: 32900

2) İbn-i Hacer “es-Sevaik’ul Muhrika” s.125, Hadis No: 32

3) el-Suyuti "Cami us-Sağir" c.2, s.45 Mısır bas.

4) Hatip el-Bağdadi "Tarih-i Bağdat" c.4, s.410 Mısır bas.

5) Muhammed Ali el-Ensi “ed-Dürr vel Âl” s.96, Beyrut bas.

6) İbn-i İbn-i Hacer "Lisan'ül Mizan" c.4, s.471

7) El-Münavi “Faydül Kadir Şerhül Cami’us Sağir” c.4, s.481, Hadis No: 5633

8) el-Kunduzi “Yenabi’ul Mevedde” s.91, s.125

9) Şeyh Abdullah el-Hanefi el-Âmirtesri “Ercah’ül Metalib” s.522, Lahur bas.

10) es-Safuri “Nezhet'ül Mecalis” c.2, s.208

11) İbn-i Asakir “Tarih-i Dimaşk” Hadis No: 1262

12) Menakıb-ı Meğazeli s.243 Hadis No: 290

13) ed-Dehlan “el-Feth’ül Mubin” s.155

14) es-Safuri “el-Mehasin el-Müctemia” s.160

15) Şah Veliyyullah “Kurret’ül Ayn” s.234

16) en-Nebehani “el-Feth’ül Kebir” c.2, s.245

17) el-Hemadani “Meveddet’ül Kurba” s.62, Lahur bas.

18) el-Hesnevi el-Musuli “Derr Bahr’ül Menakıb” s.36

19) el-Münavi “Künuz’ul Hakaik” s.99

20) el-Hamzavi “Meşarik’ul Envar fi fevz Ehlil İtibar” s.91

21) Muhammed Salih et-Tirmizi “Menakıb-ı Murtadavi” s.21

22) el-Bedhaşi “Miftah’ün Neca” s.61

23) es-Suyuti “Zeyl’ül Âli” s.63

24) Behçet Efendi “Tarih-i Âli Muhammed” s.121

25) el-Mevlevi Muhammed Mubin el-Hindi “Vesilet’ün Necat” s.49

26) es-Seyyid Murtada Hüseyni "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.218

27) et-Tüsteri el-Meraşi "Şerh-i İhkak’ul Hak" c.7, s.247-251; c.17, s.145, 225Evet biz hz alinin sevgisiyle var olan bir topluluguz onun sevgisiyle aciga cikan bir topluluguz .

Hz ali sevgisini yok etmek isteyenler aramiza alisiz alevilik veya namaz hac gibi mevzulari gundeme getirerek bu sevgiyi yok etmek istiyorlar ama allahtan bir ayettir kanit gelmistir.
Bakara Suresi 249 " Allah'a kavuşacaklarını düşünenler ise şöyle konuştular: "Sayıca az nice topluluk vardır ki, sayıca çok nice topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir."


Tatli bir pir sultanla siiriyle sohbetimizi kapayalim .


Çeke Çeke Ben Bu Dertten Ölürüm
Seversen Ali’yi Degme Yarama
Ali’nin Yoluna Serim Veririm
Seversen Ali’yi Degme Yareme

Ali'nin Yaresi Yar Yaresidir
Buna Merhem Olmaz Dil Yarasidir
Ali'yi Sevmeyen Hakk'in Nesidir
Seversen Ali'yi Degme Yareme

Bu Yurt Senin Degil Konar Göçersin
Ali’nin Dolusun Bir Gün Içersin
Körpe Kuzulardan Nasil Geçersin
Seversen Ali’yi Degme Yareme

Ilgit Ilgit Oldu Akiyor Kanim
Pir Yoluna Kurban Verilir Serim
Benim Derdim Bana Yeter Efendim
Seversen Ali’yi Degme Yareme

Pir Sultan Abdal'im Deftere Yazar
Hilebaz Yarinde Olur Mu Pazar
Pir Merhem Çalmazsa Yaralar Azar
Seversen Ali’yi Degme Yareme

Pir Sultan Abdal

alone_man
Seviye 5
Seviye 5
Mesajlar: 1769
Kayıt: 13 Oca 2008, 21:28

Re: Aleviler neden hacca gitmez ve namaz kilmaz (Yanit)

Mesaj gönderen alone_man » 24 Mar 2011, 13:08

PIRCAFERI yazdı:Aleviler neden hacca gitmez ve namaz kilmazlar denir. Bunun sırrına eremeyenlere bir bilgi maksatlı kendi kaynaklarından vermek istıyorum cünki kendi kaynaklarımızı bir türlü kabül etmedikleri icin

Evet kabemiz hz ali dir , ibadetimiz onun faziletlerini sayip anmaktir , yaymaktir .

o yazdığın hadisleri bizde biliyoruz ve doğrudur
ama senin yaptığın muaviyenin sıffinde yaptına benziyor o hadisleri kendi amacın için çarpıtıyorsun sözün hak ama amacın batıl oluyor biz burda o hadisleri tartışmıyoruz biz Aliyi seven ne yapmalı? yı tartışıyoruz sen Aliyi seviyorsun ama Alinin yaptığı ve sevdiği şeyleri yapmıyor birde inkar ediyorsun

mahşerde Hz.Aliyle yüzleştiğinde
ben seni seviyorum Ali ama yaptığın namaz oruç hac ibadetlerini senin sevdiğin ibadetleri yapmadım inkarda ettim dediğinde sence Hz.Ali senin onu sevdiğine inanacakmı?
O beni sevenler bana tabiş olsun peygamberi ve ibadeti benim gibi yapsın demiyormuydu
Allah bile Aliye uyun kurtulun demiyormuydu
ona sözlemi uyacaksın yokya eylemlerinle
seviyorum diyorsun ama onun sevdiği ve yaptıpğı bizlere öğrettiği ibadetleri inkar ediyorsun bumu senin Ali sevgin? öğretmenim Ali diyorsun ama derste onu dinlemiyorsun bile

Kullanıcı avatarı
3nokta
Seviye 10
Seviye 10
Mesajlar: 3374
Kayıt: 26 Ara 2006, 22:16
Konum: Meşhedi313

Re: Aleviler neden hacca gitmez ve namaz kilmaz (Yanit)

Mesaj gönderen 3nokta » 24 Mar 2011, 22:14

Pir,
İnan çok üzülüyorum. Buraya üye olduğundan beri senin iyi niyetli olmadığını anlamıştım. Yani tam bir Bektaşi mantığıyla öyle güzel çarpıtıyorsun ki! Oysa yazdığın hadisler senin iddialarınla çelişkilidir. İmam Ali as'ın ismini zikretmek elbette ibadettir. Ona nazar etmek de öyledir. Ancak İslam'da tek ibadet bu değildir. İmam Ali as'ı yüceliğini gösteren hadisleri kullanarak İmam Ali as'ın uğruna savaştığı mücadele ettiği dinin temellerine bomba koymaya çalışıyorsun. Tıpkı Muaviyenin Kuran sayfalarını kullanması gibi bir durum senin ki.
İmam Ali as'ın ismini zikretmek ibadettir. Ancak bu demek değildir ki tek ibadet budur, bu demek değildir o mübareğin doğum evi olan Kabeyi haccetmek diye bir şey yoktur. Bu demek değildir namaz yoktur. Siz ancak yeni yetme aklı kıt kişileri bu çarpıtmalarınızla kandırabilirsiniz. Artık size değil, size kanan varsa onlara acıyorum. Allah ıslah etsin.
nokta koymuyoruz artık cümle sonlarına
noktayı koyacak olan sensin anlasana
. . .

Kullanıcı avatarı
ali muhsin
Seviye 10
Seviye 10
Mesajlar: 3121
Kayıt: 24 Nis 2007, 18:41

Re: Aleviler neden hacca gitmez ve namaz kilmaz (Yanit)

Mesaj gönderen ali muhsin » 25 Mar 2011, 00:50

Pir efendi

yine Kurani keyfinle carpitmis kafana göre yorum yapmissin madem kuran okuyorsun Imam Ali (as) hakkinda Kabeniz Alidir diye bir Ayet varmidir ? peki ( Hasa) dedigin gibiyse Imam Ali (as) min Türbesini kac kez ziyaret ettin ? yoksa Bektasilerin deyimi ile Türbesi belirsizmidir diyeceksin ? Arkadaslarin söylediklerine katiliyorum ,sen resmen Muaviye siyasetinin izindesin gidenlerdensin ! Dilin Ali diyor, kalbin Muaviye !
Aleviler, Al-i Muhammedin Yetim ( UNUTULAN ) Evlatlarıdır
Allahume Salli Ala Muhammed ve Al-i Muhammed
------
Insana Secde etmek ,insanlik onurunu ayaklar altina almak demektir !
Insana Secde etmek ise insanlik icin bir Zillettir !

PIRCAFERI
Üye
Üye
Mesajlar: 264
Kayıt: 25 Oca 2011, 09:11

Re: Aleviler neden hacca gitmez ve namaz kilmaz (Yanit)

Mesaj gönderen PIRCAFERI » 25 Mar 2011, 07:19

3nokta yazdı:Pir,
İnan çok üzülüyorum. Buraya üye olduğundan beri senin iyi niyetli olmadığını anlamıştım. Yani tam bir Bektaşi mantığıyla öyle güzel çarpıtıyorsun ki! Oysa yazdığın hadisler senin iddialarınla çelişkilidir. İmam Ali as'ın ismini zikretmek elbette ibadettir. Ona nazar etmek de öyledir. Ancak İslam'da tek ibadet bu değildir. İmam Ali as'ı yüceliğini gösteren hadisleri kullanarak İmam Ali as'ın uğruna savaştığı mücadele ettiği dinin temellerine bomba koymaya çalışıyorsun. Tıpkı Muaviyenin Kuran sayfalarını kullanması gibi bir durum senin ki.
İmam Ali as'ın ismini zikretmek ibadettir. Ancak bu demek değildir ki tek ibadet budur, bu demek değildir o mübareğin doğum evi olan Kabeyi haccetmek diye bir şey yoktur. Bu demek değildir namaz yoktur. Siz ancak yeni yetme aklı kıt kişileri bu çarpıtmalarınızla kandırabilirsiniz. Artık size değil, size kanan varsa onlara acıyorum. Allah ıslah etsin.

Nokta can Ben buraya geldigimden beri iyi niyetle geldigim gibi sizin icin iyilik isteyenim . Beni gozunuzle degil kalbinizle yargilayin . Ben buraya ibadet olan seylerin bir kismini yazdim yoksa ibadetlerin hepsi bu kadardir demedim . Zaten imamlarimiz ibadetin 70 tane oldugunu zikir etmislerdir biz bunlarin hepsini yapmak zorundamiyiz ??

Imam alinin temeline ne bomba koyacam sevgili can , Ben sadece namaz kilmayan alevilerin tutuklari yolu vurguladim sizin kaynaklardan hepsi bu . bu 1000 senden beri gelinen yol . Yeni birsey degilki sanki herseyi yok etmisim gibi ??

Kimse Hz Alinin dogdugu yerin kutsalligini inkar etmemistir. Bizde pirler , degerli insanlarin kabirlerine gidip ziyaret ederiz bu olgu bizde mevcuttur fakat bizim kabaye gitmememizin bircok nedeni ve sirlari vardir bunlarin ilki de zaten kabenin yezitlerin elinde olmasi ve cok yogun kurallar ve kanunlar ile orayi denetlemesi . Belli rituller ve kiyafetlerle iceri girilmesi icerde biatlar cikarmalari bunlar artik terslesmis olgulardir . Bugun bir alevinin kalkip hacca gitmesi olanaksiz oldugu gibi hali sifatindan hemen taninir ve direkmen iskenceye goturulur . Sialara ne kadar iskence ve dovdukleri ortadadir . Bu sartlar altinda kabeye gitmenin pek mecburisi vede sartliligi olmaz Allah gafurdur , bilendir.


Bakara Suresi 217- Allah yolundan alıkoymak, O'na ve Mescid-i Haram'a nankörlük etmek, ora halkını oradan sürüp çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır." Fitne/baskı ve bozgunculuk, cana kıymaktan daha büyük bir kötülüktür. Eğer güçleri yetse sizi dininizden çevirinceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler.

PIRCAFERI
Üye
Üye
Mesajlar: 264
Kayıt: 25 Oca 2011, 09:11

Re: Aleviler neden hacca gitmez ve namaz kilmaz (Yanit)

Mesaj gönderen PIRCAFERI » 25 Mar 2011, 07:26

ali muhsin yazdı:Pir efendi

yine Kurani keyfinle carpitmis kafana göre yorum yapmissin madem kuran okuyorsun Imam Ali (as) hakkinda Kabeniz Alidir diye bir Ayet varmidir ? peki ( Hasa) dedigin gibiyse Imam Ali (as) min Türbesini kac kez ziyaret ettin ? yoksa Bektasilerin deyimi ile Türbesi belirsizmidir diyeceksin ? Arkadaslarin söylediklerine katiliyorum ,sen resmen Muaviye siyasetinin izindesin gidenlerdensin ! Dilin Ali diyor, kalbin Muaviye !

Ali can hakkimda cabuk karar verme !

Verdigim hadisler 300 , 400 uzun uzerini geciyor sizin en saygin alimlerinizden yoksa inanmiyormusunda kurandan delil istiyorsun .

bide Hz alinin kuranda ali kabe gibidir ayet varsa deyip sonunda (Hasa) demissin neden can !
Biz senin o hasani habup supur yeriz . Hz ali kuranda kabeden daha onemli bir hal almistir ama sen bilmiyorsun o baska .

Hz alinin kuranda zikredilmesine bile hasa diyecek kadar inancsizsin canim dostum benim .

Sen en iyisi hz Alinin kuranda gecen yerlerini verecegim ona bir goz at derim .

Kullanıcı avatarı
ali muhsin
Seviye 10
Seviye 10
Mesajlar: 3121
Kayıt: 24 Nis 2007, 18:41

Re: Aleviler neden hacca gitmez ve namaz kilmaz (Yanit)

Mesaj gönderen ali muhsin » 25 Mar 2011, 09:11

Sunmus oldugun Ayetleri kafana göre carpitmissin gördüm ! Kurandan neden delil istiyorsun diye yazmissin,neden istemeyim sünki getiremesin carpitiyorsun ! getiriym diyorsun ama Kuranin ayetlerini isine geldigince keyfine göre yorumluyorsun .Kurandan delil getir dedigimde kacamak yapiyorsun.Allah nerde hangi Ayetinde hangi Suresinde örnegin " Ey iman edenler Nmaza durdugunuz zaman yüzünüzü Aliye dönün " diye bir emri varmi ? aciklarmisin ..sen aslinda Kurana inanmiyorsun ama Ayetlerden faydalaniyor kafana göre carpitiyorsun ! tipik münafik Misjoner usulü budur iste !
Aleviler, Al-i Muhammedin Yetim ( UNUTULAN ) Evlatlarıdır
Allahume Salli Ala Muhammed ve Al-i Muhammed
------
Insana Secde etmek ,insanlik onurunu ayaklar altina almak demektir !
Insana Secde etmek ise insanlik icin bir Zillettir !

Mekzun
Üye
Üye
Mesajlar: 251
Kayıt: 09 Ağu 2010, 15:35

Re: Aleviler neden hacca gitmez ve namaz kilmaz (Yanit)

Mesaj gönderen Mekzun » 25 Mar 2011, 10:52


PİRCAFERİ,

Kuran-ı Kerim'i anlamak istiyorsanız, Ehlibeyt ve Ehlibeyt imamlarının dışında yapılan tesfir ve yorumları terketmeniz gerekir. Kuran-ı Kerim'i tesfir edip açıklama yetkisi, Ehlibeyt ve Ehlibeyt imamları dışında kimseye verilmemiştir. Bu yetki sadece Ehlibeyt'e aittir ve bu yetkiyi de yüce Allah (c.c.) vermiştir. Biz bu yüzden Ehlibeyt ve Ehlibeyt imamlarının masum, temiz olduğuna inanırız. Ayrıca bu durum Kuran'da Ahsap süresi 33. ayette geçmektedir. "...Ey Ehlibeyt! Allah sizden ricsi gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister."
"İlmin cevherini ehlinden men etmeyin, ilmin cevherinin ehline zulmetmiş olursunuz. İlmin cevherini ehlinden olmayanlara vermeyiniz, aksi takdirde ilmin cevherine zulmetmiş olursunuz."

İmam Hz. Cafer-i Sadık (a.s)

Kullanıcı avatarı
Ali
Seviye 2
Seviye 2
Mesajlar: 636
Kayıt: 24 Ara 2006, 08:34

Re: Aleviler neden hacca gitmez ve namaz kilmaz (Yanit)

Mesaj gönderen Ali » 25 Mar 2011, 11:25

PIRCAFERI yazdı:
Sen en iyisi hz Alinin kuranda gecen yerlerini verecegim ona bir goz at derim .

biz zaten bunları biliyoruz Kuranda 300 civarında Ehli Beytle ilgili ayet var bizim sizinle aramızdaki sorun bu değilki

siz onlara uymuyorsunuz siz onlar gibi yaşamıyorsunuz
onlarda olmayan şeyleri
cemi semahı sazı ibadet ! yapmışsınız kendinizi kandırıyorsunuz
mesele budur
yoksa bize tere satmak için kendini yorma

Kullanıcı avatarı
3nokta
Seviye 10
Seviye 10
Mesajlar: 3374
Kayıt: 26 Ara 2006, 22:16
Konum: Meşhedi313

Re: Aleviler neden hacca gitmez ve namaz kilmaz (Yanit)

Mesaj gönderen 3nokta » 25 Mar 2011, 22:13

Bu hadisler Alevilerin namaz kılmamasının gerekçesi olarak yaılmış. Yani başlığa bakınca bu anlaşılıyor. O zaman Bu hadisleri İmam Ali forumuna koyacaksın, onun faziletleri başlığı açacaksın. Alevilerin namaz kılıp kılmamasıyla bu hadislerin ne ilgisi var? Tüm tarihi kaynaklar İmam Ali as'ın namaz kıldığını gösteriyor, bir tane bile saz çalıp semah döndüğünü söylemiyor. Tüm kaynaklar onun ve Peygamberimizin haccettiğini söylüyor Ehl-i Beyt imamlarının haccettiğini söylüyor sizin söylediklerinizle Ehl-i Beyt as'ın yaşantısı ve öğretileri arasında ilgi kuramıyorum. Yani lütfen samimi olun. Aklı selim herkes gerçeği biliyor zaten. Siz ne kadar uğraşsanız da Ehl-i Beyt as'ı tanımaya başlayan her kim olursa olsun onların hak yolunun ne olduğunu da görüyor.
nokta koymuyoruz artık cümle sonlarına
noktayı koyacak olan sensin anlasana
. . .

Cevapla

“Aleviler Şiimidir?” sayfasına dön